साधना सांस्कृतिक कला केन्द्र बुटवलद्वारा विभिन्न विद्यालय, कलेज तथा कार्यक्रमहरुकाे सांस्कृतिक कार्यक्रम तयारीकाे लागि प्रशिक्षकहरु उपलब्ध गराउँदै आईरहेकाे छ ।